Dobrodošli na web sajt kompanije Novoterm

Prisutnost NOVOTERM grupe na tržištu Srbije i Crne gore je od 2002. godine, od kada firma uspeva da oformi prodajni centar u Beogradu sa skladišnim prostorima, servisom i razgranatom mrežom distributera i krajnjih korisnika.  NOVOTERM je postao prepoznatljiv na tržištu sa realnim konceptom poslovanja i sa visokim stepenom odgovornosti za preuzete obaveze prema kupcima. Naša misija je plasman visoko kvalitetnih uređaja koji istovremeno omogućavaju našim distributerima razvijanje prednosti u odnosu na konkurenciju. Naša vizija se zasniva na pružanju precizne i brze usluge kojom pridobijamo sve veći broj zadovoljnih klijenata.

Sanitarni program

Jednoručne baterije odličnog kvaliteta što potvrđuje garancija od pet godina i sertifikat tehnološkog fakulteta u Beogradu o kvalitetu materijala od kog su napravljene.

Pumpe za vodu

Predviđene za snadbevanje domaćinstava i manjih privrednih objekata pitkom vodom. Proizvedene od kvalitetnog materijala i prilagođene lakoj montaži na različite sisteme. Zagarantovan dugotrajan rad sa minimalnim održavanjem.

Hidro kompleti, Hidroforske posude

Površinske i potapajuće pumpe povezane hidro i električnom opremom u automatske sisteme za snadbevanje vodom.

Ostalo

Pribor neophodan za kompletiranje automatskih površinskih i potapajućih sistema za snadbevanje vodom i rezervni delovi.